اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : اهداف سندیکا
اهداف سندیکای صنعت مخابرات ایران
 1. حفظ و حمایت از صنعت مخابرات ایران
 2. حمایت از فرآورده های این صنعت و کوشش برای جلوگیری از رقابتهای ناسالم و فراهم آوردن زمینه های رقابت سازنده بین اعضاء
 3. سعی در بهبود تولید کارخانجات و بالابردن سطح مرغوبیت فرآورده های آنها از طریق تشویق به رعایت استانداردهای لازم
 4. استفاده از آزمایشگاههای موجود و در صورت لزوم همکاری در ایجاد آزمایشگاههای جدید برای کنترل کیفیت مواد اولیه و محصول نهایی کارخانجات
 5. کوشش در توسعه بازار داخلی
 6. بذل مساعی بمنظور صادرات و توسعه آن
 7. اقدام مشترک برای جلوگیری از بروز بحران اقتصادی در صنعت مخابرات
 8. همکاری و تشریک مساعی با وزارت صنایع در تنظیم برنامه کارخانجات موجود و صدور اجازه تاسیس واحدهای جدید
 9. ایجاد یک مرکز اطلاع رسانی بمنظور کسب و طبقه بندی و پردازش اطلاعات مربوط به استانداردها ، پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ، مواد اولیه ، قطعات یدکی و غیره از طریق ارتباط تنگاتنگ با مراکز و بانکهای اطلاعاتی در سطوح بین المللی و داخلی و نیز برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت مخابرات با دانشگاهها و موسسات و مراکز علمی و پژوهشی ، ایجاد بانکهای اطلاعاتی و امکان برقراری ارتباط با بانکهای اطلاعات بین المللی ، هدایت علمی اعضاء و تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی
 10. نشر کتاب ، نشریه ادواری ، بولتن اقتصادی و فنی و بروشورهای آموزشی با کسب موافقتهای لازم
 11. داوری و سعی در ایجاد حسن تفاهم و تشریک مساعی بین اعضاء و رفع نیازمندیهای یکدیگر از طریق کمکهای متقابل
 12. مشاوره و همکاری با شرکت مخابرات ایران ، سایر سازمانهای مصرف کننده تجهیزات مخابراتی ، وزارت صنایع و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران جهت ارزیابی و ارتقاء توانائیهای علمی و صنعتی تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی
 13. شناخت و کمک به نیروهای فعال و نوآور در جهت تامین ظرفیتهای خالی صنعت مخابرات
 14. همکاری جهت استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در سازمانهای اعضاء
 15. همکاری جهت استقرار واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اعضاء
 16. مشاوره در انعقاد پیمانهای دسته جمعی
 17. همکاری در جهت حل معضلات صنفی اعضاء با قوای مجریه ، مقننه و قضائیه
 18. جمع آوری و تحلیل و بررسی قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، مصوبات و لوایح در زمینه صنعت مخابرات و آنچه که به نحوی با این صنعت و جنبه های اقتصادی آن مرتبط است ، بمنظور ارائه نظرات مشورتی به مسئولان دولتی و همکاری در جهت تدوین و اجرای صحیح آن
 19. پژوهش و ارائه چارچوبهای مناسب صنعت مخابرات جهت نیل به تکنولوژی مطلوب
 20. فراهم آوردن فرصتها و امکانات برای اعضاء بمنظور ایجاد ارتباط و تفاهم با یکدیگر و مبادله اطلاعات و تجربیات
 21. ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای صنعتی و اقتصادی و یا مرتبط با نیروی کار
 22. شرکت در کنفرانسها ، کمیسیونها ، مجامع و سمینارهای مرتبط با اهداف سندیکا
 23. ایجاد صندوق حمایت و پشتیبانی تولید از اعضاء
 24. جلب مشارکت سرمایه های خارجی با رعایت قانون اساسی
 25. حمایت از نوآوری و سرمایه گذاری در صنایع جدید

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت مخابرات ایران می باشد