اینجا هستیدSkip Navigation Links
تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده سندیکای صنعت مخابرات ایران تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده سندیکای صنعت مخابرات ایران (تعداد بازدید : 398)
جلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده سندیکای صنعت مخابرات ایران با حضور اکثریت واجدین شرایط در ساعت 15 روز شنبه مورخ 96/05/07 در محل سندیکا برگزار گردید.

مصوبات مجمع به شرح زیر می باشد:

الف- ورودیه از تاریخ تصویب مجمع مبلغ 50/000/000 ريال و حق عضویت سالیانه مبلغ 30/000/000 از ابتدای سال 96 تعیین و تصویب شد.

ب- مرامنامه پیشنهادی در 5 ماده به تصویب مجمع عمومی رسیدو به هیئت مدیره اختیار داد که ظرف مدت 2 ماه نسبت به تنظیم و تصویب آئین نامه اجرائی اقدام نماید.

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
نظرات:


تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به سندیکای صنعت مخابرات ایران می باشد